October newsletter/Nyhetsbrev Oktober

Utveckling som tillstånd . . .

En av de viktigaste punkterna i VRGs filosofi är att vi alltid jobbar för att bli bättre.  Det är precis det som vi har jobbat mest med denna månad.

Våra läsårsmål är att

Utveckla en hälsosam skolkultur

Under september har vi jobbat i mentorsgrupper och med VRG Olympics IMG_0020att bygga upp nya relationer både inom klasserna och mellan årskurserna.  Att stödja varandra är en viktig del av en skolkultur där vi vill att alla elever ska ha möjligheten att nå sina bästa resultat. Vi har också jobbat med ett välgörenhetsprojekt – Operation Dagsverket.  Eleverna har tillsammans jobbat ihop mer än 10 000 kronor för att stödja

starforlifeposter

STAR for LIFE,

ett utbildningsprogram för barn i Sydafrika.  Du kan också vara med oss och stödja denna organisation genom att besöka en av våra konserter den 19 oktober, kl 16.00 eller kl 19.00.  Vinsten från biljettförsäljningen går oavkortat till organisationens arbete.  För mer information om hur du kan beställa biljetter, email:  starforlife@vrg.se (Ett stort tack till

vår Föräldraföreningen för deras support under denna dag!)

CIMG1093Akademiska aktiviteter som Model European Parliament, ett simuleringsprogram där eleverna fungerar som politiker, bidrar också till samhörighet och en väl fungerande skolkultur.  Elever från fem olika klasser har jobbat med förberedelser, debatterat olika frågor och presenterat problemlösningar. Resultatet och engagemanget var imponerande.  I oktober kommer vi att jobba över klassgränserna med att utveckla ett skolråd med representanter från samtliga klasser.  Vi vill att alla elever har en möjlighet att höja rösten för att hjälpa oss att bygga VRG.  Den första stora uppgiften för gruppen är att revidera vår likabehandlingsplan tillsammans med lärarna – ett aktivt dokument som beskriver hur vi ska behandla varandra.  I oktober kommer vi att ha Internationella Språkdagen där vi fokuserar på VRGs moderna språk – där alla har möjligheten att prova på alla språk.  Under dagen kommer vi också att lära oss mera om olika kulturer.

Säkerställa en inlärningsmiljö präglad av en varierad, mycket effektiv pedagonik för varje elev

Våra lärare studerar kontinuerligt hur vi kan undervisa eleverna på bästa möjliga sätt.

hands upUnder hösten kommer lärarna här på VRG att besöka varandra flera gånger för att lära sig av varandra.  Vi tror på variation i undervisningen för att hitta varje elevs inlärningsstil.  Vi tror också på att en klok användning av IT i undervisningen kan höja både engagemanget och effektiviteten.  På VRG har vi utvecklat vårt eget ord för effektivt inlärningsarbete med IT som verktyg – pedagonik.

Nu när vi har jobbat med eleverna i snart åtta veckor så är det mycket som är på gång i klassrummen … projekt, grupparbete, uppsatser, muntliga presentationer, prov, med mera.  För att följa ditt barns akademiska utveckling, kan du logga in på Schoolsoft eller följa den formativa dialogen mellan eleven och läraren via google docs.  För mer information om hur ni ansluter till ert barns googlekonto, se här.

Vi kommer att ha utvecklingssamtal för att vidare diskutera elevernas kunskapsutveckling, viktiga datum:

Åk 1 – December 12                                                       Åk 2 & 3 – Januari 16

Som du förstår så är det mycket som händer på skolan, följ gärna våra nyheter via Rydberget, skolans google-portal.  Vi har också en Facebooksida om du vill följa skolans aktiviteter via sociala medier.

Som alltid är du välkommen och ta kontakt med mig om du har frågor eller idéer.  Med utveckling som ett tillstånd, hur vi alltid kan bli bättre är det något som jag och mina kolleger dagligen funderar över och din feedback är en viktig del av vårt arbete.

Happy learning in October!

Kristy Lundström

Rektor, VRG

About kristylundstrom

I currently work as the Managing Director of Viktor Rydberg Schools. I am a student of learning. I am interested to see where it happens, when it happens, and how it happens. I am also a math and computer science teacher. I have lived in Belgium and in the USA. I really appreciate my multi-cultural environment - I believe it adds dynamics to our school.
This entry was posted in Skolchefens blogg, vrg info and tagged , . Bookmark the permalink.

1 Response to October newsletter/Nyhetsbrev Oktober

  1. Pingback: At VRG, school development is a way of life … | Learning @ VRG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s