Förstelärare driver skolutveckling

Umona and markusnder läsåret 2013 beslutade staten att inrätta förstelärartjänster i skolan. På VRG Djursholm blev vi tilldelade två tjänster men allt som allt är vi åtta förstelärare i stiftelsen. Antalet förstelärartjänster kommer att fördubblas under 2014. Uppgiften generellt sett för förstelärare är att utveckla skolans pedagogiska arbete för att höja kvaliteten på undervisningen.

Vi, Mona von Porat och Markus Andersson, blev tilldelade dessa tjänster i samband med skolstarten 2013. Tidigare har vi på skolan varit med och implementerat gymnasiereformen och som ett andra steg inledde vi läsåret med en lärarkonferens i Italien där kollegiet, på vår skola, fokuserade på att utveckla kollegialt lärande.

DSC_1158_jpgEtt steg i det kollegiala lärandet har varit att lärarna auskultera varandras lektioner dvs att lärarna
gör lektionsbesök mellan och inom ämnet och under tiden observerar på ett systematiskt sätt vad som händer i klassrummet. DSC_1061_jpg

Under förra våren deltog vi i en Comeniuskurs kring evidensbaserat lärande, där lärare och forskare från Europa möttes för att lära sig mer om att dokumentera och utveckla skolans arbete. Utifrån denna kurs har vi fått bra redskap för att arbeta vidare med kollegialt lärande på VRG Djursholm.

 

 

About kristylundstrom

I currently work as the Managing Director of Viktor Rydberg Schools. I am a student of learning. I am interested to see where it happens, when it happens, and how it happens. I am also a math and computer science teacher. I have lived in Belgium and in the USA. I really appreciate my multi-cultural environment - I believe it adds dynamics to our school.
This entry was posted in Skolchefens blogg, staff, vrg info and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s