Analytisk kemi @ Vetenskapens hus

vethuslogo
I förra veckan var jag iväg med två klasser från N2 i kemi 1 på Vetenskapens hus.
Temat för besöket var analytisk kemi och eleverna använde metoden GC (gaskromatografi) för att bl.a. studera halten toulen i bensin, tändvätska och fotogen.
GC är en avancerad analysmetod där olika kemiska ämnen kan separeras och identifieras.
553
Markus Andersson
biologi/kemi lärare

About kristylundstrom

I currently work as the Managing Director of Viktor Rydberg Schools. I am a student of learning. I am interested to see where it happens, when it happens, and how it happens. I am also a math and computer science teacher. I have lived in Belgium and in the USA. I really appreciate my multi-cultural environment - I believe it adds dynamics to our school.
This entry was posted in science, Skolchefens blogg, students, vrg info and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s