VRG besökte konferens “Framtidens läromedel”

Read here (in Swedish) a reflection from our Instructional Designer, Hanna Forsberg.

Hannas skolblogg

Under två dagar i oktober besökte jag, Lars Lingman och Robin Smith från VRG, konferensen “Framtidens Läromedel” i Solna utanför Stockholm. Det var en givande konferens, med en bra blandning av inspiration, forskning och intressanta möten. Här följer en sammanställning över de föreläsningar och paneldiskussioner som jag tog del av, samt länkar till blogginlägg med mer ingående sammanfattningar och reflektioner.

IMG_1313

Hanna, Lars och Robin


Digitala läromedel – när, hur och varförIMG_1293

Per Kornhalldebattör, författare och oberoende konsult

Per diskuterade användning och utveckling av digitala verktyg i den svenska skolan ur en vetenskaplig synvinkel. Föreläsningen bjöd på mycken klokskap och konferensens mest träffsäkra bilder.

Läs mer här.


IMG_1299 Framtidens digitala klassrum

Thomas Winman, lektor i pedagogik, och Lars Svensson, professor i informatik (Högskolan Väst)

Föreläsningen behandlade den pedagogiska forskning som bedrivs vid Högskolan Väst, med goda exempel som visar hur lärare och akademi samverkar för att utveckla IKT-didaktiska koncept.


IMG_1300

STL – en modell…

View original post 356 more words

About kristylundstrom

I currently work as the Managing Director of Viktor Rydberg Schools. I am a student of learning. I am interested to see where it happens, when it happens, and how it happens. I am also a math and computer science teacher. I have lived in Belgium and in the USA. I really appreciate my multi-cultural environment - I believe it adds dynamics to our school.
This entry was posted in Skolchefens blogg, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s