En digital struktur som stödjer den pedagogiska verksamheten

Interesting thoughts about the digitalisation of learning from our Instructional Designer …

DIGITALT STÖD FÖR LÄRANDE

Debatten går het kring de digitala läromedlens vara eller icke vara. Jag använder både digitala och icke digitala läromedel, och det vill jag fortsätta med. Jag vill att mina elever ska läsa pappersböcker, rita på whiteboardplast, bygga DNA-modeller och springa i skogen. Också. Däremot ser jag gärna att instruktioner, resultat, reflektion, respons, återkoppling, diskussioner och annat som är kopplat till dessa uppgifter, finns tillgängligt och kan hanteras i en digital miljö.

View original post 680 more words

About kristylundstrom

I currently work as the Managing Director of Viktor Rydberg Schools. I am a student of learning. I am interested to see where it happens, when it happens, and how it happens. I am also a math and computer science teacher. I have lived in Belgium and in the USA. I really appreciate my multi-cultural environment - I believe it adds dynamics to our school.
This entry was posted in Skolchefens blogg, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s