Graduates left words of advice for incoming year 1 students …

FullSizeRender (18)
Last year’s graduates left encouraging words of advice and tips about what they should think about to be able to learn as much as possible in Swedish class during high school.
We talk a lot about #vrgspirit at our school.  This is one example of how students can help each other.  They can use each other as a resource even  between classes.
Examples:
quotesswedish

De förra treorna ger ettorna uppmuntrande kommentarer och tips om vad de bör tänka på för att lära sig så mycket som möjligt i svenskämnet på gymnasiet. Ett exempel på hur eleverna kan använda varandra som resurs även mellan årskullarna.
Exempel:
“Kom ihåg att det du lär dig i svenskan kommer du att ha nytta av i resten av livet”
“Lyssna på all feedback”
“Våga fråga!”
“Se till att planera in tid för att korrekturläsa”
“Svenska är viktigt eftersom att du har användning för det inom alla yrken!”
“Tänk på att läsa igenom uppgiftsinstruktionerna noggrant!”
“Läs alltid igenom era verk noga innan ni lämnar in”
“Försök att lära dig ditt tal utantill när du ska framföra muntligt”
“Ta vara på den feed-back du får”
“Tänk på att göra alla uppgifter och lämna in dem i tid”
“Svenska är viktigt eftersom att du kommer att ha användning för det i resten av ditt liv. Inom yrken, när man håller föredrag eller ska skriva en rapport. Eller när du ska hålla tal på t.ex. ett bröllop.”
“Tänk på att titta på kursmatrisen kontinuerligt.”

About kristylundstrom

I currently work as the Managing Director of Viktor Rydberg Schools. I am a student of learning. I am interested to see where it happens, when it happens, and how it happens. I am also a math and computer science teacher. I have lived in Belgium and in the USA. I really appreciate my multi-cultural environment - I believe it adds dynamics to our school.
This entry was posted in alumni, Skolchefens blogg, students, swedish and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s