Former VRG student builds program to recognize great teachers

Beata Kull (VRGD alum 2014) decided to do something that recognized the great work of teachers.  She created Kunskapens väg and #Lärargalan.

Lärargalan is a program that allows students to nominate their most inspiring teachers for recognition for their hard work.  After the many nominations are collected, a professional panel of judges choose the most deserving teachers.  All teachers are invited to a big image (7)celebration where the work of the many talented teachers in Sweden is recognized by celebrities, politicians, students, friends and peers.

VRG Djursholm is proud to have so many of our teachers nominated for this prestigious prize.  To read the testimonies of our students is inspiring:

A few examples include:

Roger Lister … sitt underhållande och lättillgängliga sätt att förklara svåra kemiska reaktioner eller biologiska samband till ett glad stämning i klassrummet och effektiv inlärning. De saker han förklarat, genom sina bildliga jämförelser, ordvitsar, animationer och kroppsspråk, de sakerna minns man för livet, vilket inte alltid kan sägas om annan teori man lär sig i skolan. Han är dessutom väldigt kunnig, har en förmåga att lyfta fram det viktiga och det intressanta inom varje ämne och tar alltid tiden att förklara om man inte förstår.

Markus Andersson … Mån om att alla elever förstår och hänger med i kursen. Håller koll på var alla elever ligger i kursmatrisen och ger extra hjälp vid behov. Erbjuder även genomgångar av prov för att se till att alla förstått momentet i kursen även efter det att momentet är avklarat. Värderar våra kunskaper högt… Brinner för sitt ämne och vill alla elevers bästa.

Sue Tennander … Hon undervisar på ett helt fantastiskt sett. Hennes lektioner är magnifika och hon motiverar elever som ingen annan.  Pratar ni med henne så finns det ingen tveka att hon kommer att få priset och nu tycka att hon är världens bästa lärare

Read all of the motivations, here>>

We are also proud of our alum, Beata – well done!

About kristylundstrom

I currently work as the Managing Director of Viktor Rydberg Schools. I am a student of learning. I am interested to see where it happens, when it happens, and how it happens. I am also a math and computer science teacher. I have lived in Belgium and in the USA. I really appreciate my multi-cultural environment - I believe it adds dynamics to our school.
This entry was posted in alumni, Skolchefens blogg, staff, students, vrg info and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s