“Spring” into action in our library!

Guest bloggers: Maria Axelsson & Anja Vikingson
kollafakta

During the spring semester in the library, we have a focus on media literacy and source criticism. Today, when more and more information is being filtered through social media, it is becoming increasingly important for students to develop source-criticism skills to be able to orient themselves and evaluate sources. The library helps both teachers and students with the source-criticism tools. We organize lectures, workshops, do lesson visits and talk with students in the library.

We also support students with their search strategies as they do their diploma projects and prepare for further studies. Within the VR Schools Foundation, we library2have developed a database of all graduates’ diploma projects. It opens up as a test for all of the VRG schools this year. The aim is for pupils to inspire each other and get the chance to share their results.

Additional activities 

In addition, the library has a reading club where we discuss the books we have chosen and read together. Before each holiday, we arrange “klarsittning” where students can stay after school and finish assignments before the holidays. Librarians, student resources, and some library1teachers are available to help and we provide “fika”. This year, we have also organized a chess tournament.   And, we have organized film screenings with LGBTQ + Group and to follow current events like the US elections.

library3Follow us on Instagram to see more about what is happening and to get book recommendations: 

https://www.instagram.com/vrg_biblioteket/

Or, come visit us!

Maria Axelsson & Anja Vikingson

Librarians

____________________________

Vårens aktiviteter i biblioteket!

Under vårterminen i biblioteket har vi ett fokus på media literacy och källkritik. Idag då allt fler nås av information filtrerad genom sociala medier blir det allt viktigare att utveckla sin källkritiska kompetens för att kunna orientera sig och värdera källor. Biblioteket hjälper både lärare och elever med källkritiska verktyg. Vi ordnar föreläsningar, workshops, gör lektionsbesök och samtalar med elever på plats i biblioteket.

Vi handleder även elever i sökstrategier då de skriver arbeten och förbereder dem för vidare studier. Inom stiftelsen har vi utvecklat en databas med målet att tillgängliggöra elevers gymnasiearbeten på våra skolor. Den öppnar efter ett testår upp för alla stiftelsens skolor i år. Syftet är att eleverna ska inspirera varandra och få chansen att dela sina resultat.

Förutom detta har biblioteket en litteraturklubb där vi diskuterar böcker vi har valt och läst ihop. Vi ordnar så kallad klarsittning där eleverna kan sitta kvar en eftermiddag och arbeta klart med skoluppgifter inför lov. Bibliotekarier, resurser och några lärare finns då tillgängliga för att hjälpa till och vi bjuder på fika. Nytt för i år är även schacktävling. Och vi har ordnat filmvisning tillsammans med HBTQ+gruppen och bevakat amerikanska valet. Följ oss gärna på Instagram för att se mer vad som händer och för att få boktips:

https://www.instagram.com/vrg_biblioteket/

Maria Axelsson & Anja Vikingson

Bibliotekarier

About kristylundstrom

I currently work as the Managing Director of Viktor Rydberg Schools. I am a student of learning. I am interested to see where it happens, when it happens, and how it happens. I am also a math and computer science teacher. I have lived in Belgium and in the USA. I really appreciate my multi-cultural environment - I believe it adds dynamics to our school.
This entry was posted in library, research, sökstrategi, Skolchefens blogg, vrg info and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s