Tag Archives: collegial learning

Kollegialt lärande ur olika perspektiv

Guest blog author:  Markus Anderson Under mina fyra år som förstelärare på VRG Djursholm har kollegialt lärande stått i fokus. Innebörden av kollegialt lärande för en skola är att lärare på ett strukturerat sätt via olika aktiviteter lär sig av … Continue reading

Posted in leadership, Skolchefens blogg, staff, vrg info | Tagged , , , , | Leave a comment

Leading the Learning …

Meet VRGD’s Lead Teachers … Gabriella Acuña Lopez What do you like best about being a teacher? The interaction with the students both in and outside of the classroom What areas of school development are you particularly interested in? School … Continue reading

Posted in active learning, leadership, Skolchefens blogg, staff | Tagged , , , | 1 Comment