Ska(m)dinavisk TV / Scandinavian TV with a twist

This post describes a recent assignment in our Swedish 2 course.  Students are required to study Scandinavian languages.  The teacher used the current TV show, Skam, as a theme.  Students were required to create films to show their learning.  We believe that when using a current events theme, authentic applications and creative assessments,  students are more motivated to complete their assignments.  This is one example of how we achieve our goal of “hjärnan vill ha roligt” (entertain the brain).
helena aGuest blogger:  Helena Adler
En del av det centrala innehållet i svenska 2 är språkförhållanden i Sverige och i övriga Norden. Vi omgärdas av mycket ljud och rörlig bild i vår vardag. Oftast hör vi våra grannspråk genom att se på TV, film och serier (namnet på momentet är en vinkning till SKAM-seriens stora inflytande). Filmmediet blev därför en naturlig uttrycksform för momentets arbete och examination.
Eleverna blev i grupper tilldelade antingen det norska eller danska språket. De fick se flera kortfilmer på danska och norska som inspiration och även analysera en långfilm (Sameblod). De fick sedan först spela in en egen kortfilm där det tilldelade språket skulle användas. Det var en övning i att bygga och dramatisera en berättelse. Kortfilmen kopplades inte till kursmatrisen, dvs de bedömdes inte på hur bra/dåliga de var på att tala norska/danska, men kortfilmen var en förutsättning för diskussionsfilmen de sedan skulle spela in.
synd

Click here to watch this film

I diskussionsfilmen eller “TV-soffan” kommenterade och diskuterade gruppmedlemmarna sedan kortfilmen. De gav exempel på sådant som lömska ord som kan missförstås, uttal och kopplade till fakta om norska/danska. De diskuterade sådant som skillnader på dialekt och språk, den nordiska språkgemenskapen och skandinavisk identitet.
synd soffa

Click here to hear the students’ discussion.

Kortfilmerna visades avslutningsvis i helklass. Utvärderingarna av momentet visade att eleverna tyckte om att få vara kreativa och att analysera och arbeta med film.
Dansk kortfilm: SNYD
Diskussionsfilm: här

About kristylundstrom

I currently work as the Managing Director of Viktor Rydberg Schools. I am a student of learning. I am interested to see where it happens, when it happens, and how it happens. I am also a math and computer science teacher. I have lived in Belgium and in the USA. I really appreciate my multi-cultural environment - I believe it adds dynamics to our school.
This entry was posted in active learning, Skolchefens blogg, swedish, vrg info and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s